פונדקאות בישראל

 

 

פונדקאות בישראל נהוגה  כבר  18 שנה. חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו - 1996 עוסק בהסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת, לפיו מסכימה האם הנושאת להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית, לשאת את ההריון עבור ההורים המיועדים ולמסור את הילוד לאחר הלידה להורים המיועדים בנוכחות פקיד סעד.

הסכם הפונדקאות הוא הסכם מיוחד עם תנאים מיוחדים שנערך ע"י עורך דין המומחה בתחום , כדי שיעמוד בדרישות החוק.  ההסכם מובא בפני הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים והוא חייב לעמוד בדרישות הועדה .

 

הסכם שלא יעמוד בדרישות – יידחה -  ואיתו תידחה גם בקשת הפונדקאות , עד לתיקון ההסכם.

 

לשם המחשה נביא כמה תנאים שיכולים לגרום לדחיית ההסכם :

1. ההסכם חייב להיות  בכתב בין ההורים המיועדים לאם הנושאת.

2. ההורים המיועדים הם בני זוג, בגירים, תושבי ישראל.

3. המועמדת לאם נושאת אינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים.

4. המועמדת לאם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת. פרט למקרים הקבועים בחוק (סעיף 2 (5).

5. הזרע המשמש להפריה חוץ גופית הוא של האב המיועד, והביצית אינה של האם הנושאת.

6. אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם ו/או יגרום לפגיעה בזכויותיהם של המעורבים בתהליך כולל הילוד.

7. המועמדת לאם נושאת הינה אשה פנויה.

 

 

התנאי המרכזי הוא שדרושה הסכמה מלאה  של כל הצדדים לתהליך, והבנת משמעות ההסכם ותוצאותיו.

התנאי שנדרש  מבני הזוג , הוא גילם של הצדדים :  גילם של בני הזוג ילקח בחשבון על ידי ועדת האישורים בעת בחינתה את מידת התאמתם לתהליך. ככל שגילם של ההורים המיועדים גבוה מגיל ההורות הטבעי והמקובל (50-48) יעלה משקלו של פרמטר זה במסגרת כלל שיקולי הועדה באשר להתאמת ההורים   המיועדים.

 תנאים שנדרשים מהמועמדת לאם נושאת : גיל המועמדת לאם הנושאת לא יהיה פחות מ- 22 שנה ולא יעלה על 38 שנה בעת הגשת המסמכים. בנוסף, המועמדת לאם נושאת צריכה להיות אם שהרתה וגידלה ילד אחד לפחות.

המועמדת לאם נושאת צריכה להיות במצב  יציב יחסית ואינה נמצאת בעיצומו של משבר. מועמדת לאם נושאת צריכה להיות אם שעברה לא יותר מ- 4 לידות, ושעברה שנה מיום  לידתה האחרונה.    

 

ביטוחים ותשלומים

בנוסף יש לערוך פוליסת ביטוח חיים הכוללת  ביטוח סיכונים, והמפרטת את הכיסוי המירבי האפשרי עבור האם הנושאת. הפוליסה תכלול:

- ביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא.

- ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה כולל שמירת הריון.

- ביטוח ניתוחים והשתלות.

- ביטוח למקרי מחלות.

- ביטוח למקרה נכות מתאונה.

 

 

   בדרך כלל עורך הדין משמש כנאמן , והוא מפקיד את כספי  התמורה (סה"כ התשלומים) בקרן נאמנות , ופותח בבנק חשבון נאמנות על שם בני הזוג. עורך הדין  מתחייב להעביר את הסכומים לאם הנושאת   כמפורט בהסכם.

בתשלומים לקרן הנאמנות יש לכלול את כל הסכומים הקשורים לתשלום עבור  התהליך, כולל תשלומים עבור פעולות שעשויות או אינן עשויות להתבצע) לרבות  סכומי  פרמיות הביטוח, הייעוץ המשפטי, ייעוץ רפואי ועלות הטיפול  הפסיכוסוציאלי.

הכסף ישאר בחשבון הנאמנות 6 חודשים לאחר מועד הלידה. ההורים המיועדים       יתנו לנאמן הוראות בכתב לענין השקעות הכספים בנאמנות בכדי לשמור על ערכם, ופירות ההשקעה תהיינה של ההורים המיועדים. 

 

 ו"ד חיה רודניצקי דרורי  עוסקת  בניהול תיקי פונדקאות , עריכת הסכמי פונדקאות , ובקשות למשרד הבריאות , וליוותה זוגות במסירות ובאחריות רבה, עד לשלב הסופי של לידת התינוק , והעברתו לידי הזוג . עורכת דין רודניצקי דרורי חיה דוגלת  במתן שירות משפטי אישי ומקצועי לכלל לקוחותיה ודואגת להתעדכן באופן שוטף בחקיקה ובפסיקה רלוונטיים בכל הקשור לתחומי עיסוקה. כל זאת לצד אמפטיה ורגישות גבוהה, יחס הקשוב לכל לקוח והבנה מעמיקה למורכבות כל תיק ותיק. 

 

 

אשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.