משמורת

 

 

 

בעת גירושין, הסוגיה הסבוכה והמורכבת ביותר הינה השאלה אצל מי יישארו הילדים ומי יגדל אותם? לא אחת, הליך הגירושין מלווה בוויכוחים ובמריבות כאשר מבלי להתכוון - בפועל מי שנפגע הם הילדים, במיוחד כאשר הוויכוח הוא בעניין משמורת ילדים. 

 

משמורת ילדים - רצון הילד

בשנים עברו ההתייחסות לילד קטין הייתה כאל רכוש ההורים, ללא כל זכות להביע תחושתו ודעתו. במרוצת הזמן, שינה המחוקק התייחסות זו לקטין וכיום, כמעט בכל מערכת המשפט בעולם הילד אינו נחשב עוד כאובייקט, והחשיבה הינה ע"פ "טובת הילד" כאשר רצונו נלקח בתהליך קבלת ההחלטות באשר לקביעת משמורת הילדים בגירושין, וזאת לפני טובת ההורים ורצונם. בנוסף לשיקולי טובת הילד ורצונו, נלקחים בחשבון גם גיל הילד, בגרותו הנפשית, מידת נחרצות רצונו להיות תחת משמורת האם או האב והשפעה חיצונית על הילד של אחד ההורים. חשוב לזכור כי גירושין אינם בהכרח מלחמה ושדה קרב ,וכאשר ילדים משותפים מעורבים בתיק הגירושין – הדבר מחייב את שני בני הזוג, ההורים, במאמץ רגשי ואישי למען בריאות נפשם של הילדים להימנע מלערבם בכל סחיטה כנגד ההורה השני, שכן בני הזוג אומנם נפרדים אחד מהשני אך לעולם יישארו הורים לילדיהם המשותפים, לכן דרכיהם יצטלבו עוד פעמים רבות בעתיד. מערכת המשפט, על כל גופיה ונציגיה, מחויבת בהפעלת אינטליגנציה רגשית גבוהה במיוחד ושיקול דעת מעמיק ,כאשר היא באה לפסוק בסוגיית משמורת הילדים ולחתור לפיתרון הולם עם מינימום פגיעה נוספת בילדים.

 

חזקת הגיל רך 

המחוקק קבע כי טובת קטינים עד הגיעם לגיל  6הינה לרוב במשמורת אמם, ורק במצב בו ניתן לסתור זאת (כמו: כשהאם מאובחנת כבעלת בעיות נפשיות, התמכרויות או חוסר מסוגלות הורית) יעביר בית המשפט את זכויות המשמורת לאב או לגורם אחר ויחרוג מחזקת הגיל הרך. אכן, יש מחלוקת כיום כנגד חזקת הגיל הרך, אך החוק עדיין עומד בעינו. בית המשפט פועל ע"פ טובת הילד ולפיכך קובע את משמורת הילדים ואת הסדרי הראיה לצד שאינו משמורן קבוע. במקרה ובית המשפט אינו מסוגל לקבוע מי מההורים ראוי לקבל משמורת על הילדים, אזי יערכו בדיקות ע"י עובדת סוציאלית וע"י עובדי הרווחה בכדי לקבל חוות דעת מקצועית והערכה מדויקת. במקרים חריגים בית משפט ימנה פסיכולוג ילדים או פסיכיאטר ילדים שייתן חוות דעת בתיק. כיום יש גם מכונים העוסקים בענייני ילדים שכוללים צוות רב-תחומי של פסיכולוג, פסיכיאטר ועובדים סוציאליים שמגישים לבית המשפט חוות דעת  מקיפה ובה התייחסות אל המסוגלות ההורית של כל אחד מן ההורים (האב ו/או האם) וכן התייחסות פרטנית לכל אחד מן הילדים צרכיו ומאווייו. לבסוף כוללת חוות הדעת המלצה לגבי החזקת הילדים אצל מי מבין ההורים או החזקה משותפת.  

 

עו"ד חיה רודניצקי – משמורת ילדים

עו"ד ומגשרת חיה רודניצקי לדיני משמורת ילדים תפעל במלוא אונה  ומסירותה למען טובת הלקוח וילדיו, ליווי אישי לאורך כל ההליך המשפטי וקשב רב לבעיות המתעוררות ,מתוך ההבנה והאמפטיה הגבוהה לכך שדיני המשפחה הם עניינים אישיים ורגישים מעצם היותם קשורים לתא המשפחתי , לזוגיות, כסף וכל מה שבא עימם. עו"ד חיה רודניצקי מאמינה בהשגת התוצאות האופטימאליות ללקוח, תוך ניצול מירב היתרונות הקיימים והתחשבות בחסרונות, ופועלת להשגת הסכם על משמורת ילדים מחוץ לכותלי בית - המשפט, כזה המונע מאבק ממושך וכואב לכולם ולילדים בפרט, הסכם משמורת המסדיר את כל סוגיית הילדים בגירושין ובכלל זה הסדרי ראייה להורה שאינו משמורן. בהעדר הסכם, תייצג עו"ד רודניצקי, ללא חת, את הלקוח/ה בכל הערכאות הנדרשות. 

 

סוגי משמורת ילדים

  • משמורת יחיד לאחד ההורים כשהצד השני מקבל הסדרי ראייה קבועים, שותף מלא בקבלת החלטות מהותיות הקשורות לאורח חיי הילד ובריאותו.
  • משמורת משותפת לשני ההורים – מצב המחייב שיתוף פעולה מלא ושוטף בין ההורים, וכל צד חייב לספק לילד את כל צרכיו הגשמיים והרוחניים.
  • משמורת זמנית, כשמה כן היא: במקרה בו נוצרה פגיעה זמנית במסוגלות הורית של ההורה המשמורן הקבוע (כמו: מחלה, השפעה הרסנית על הילד ועוד). אז מחליט בית המשפט אם עדיף לטובת הילד להעבירו למשמורת זמנית להורה השני, עד להטבת מצבו של המשמורן הקבוע. משמורת זמנית היא גם צו שניתן בתחילתם או במהלכם של ההליכים המשפטיים, עד לתום הבדיקות, אימות הראיות ומתן פסק דין בעניין החזקת הילדים. מאבקי משמורת הינם מהמאבקים הקשים והרגישים ביותר בדיני המשפחה. כיום הולכת ותופסת תאוצה גישת המשמורת המשותפת ובתי המשפט מוצאים עצמם עוסקים יותר ויותר בתביעות הדורשות משמורת משותפת לילדים. כל זאת לצד החוק הקובע את "חזקת הגיל הרך" המעניק לאם משמורת יחיד עד גיל 6. 

 

עו"ד חיה רודניצקי – טובת הילדים תחילה!

עו"ד חיה רודניצקי מדגישה את החשיבות להימנע ממעורבות הילדים בכל הליך הגירושין ולהימנע מהסתות כלפי הצד השני באמצעות הילדים. כעו"ד ומגשרת מקצועית היא חותרת כל העת באמצעות הליך גישור מרצון ובכבוד, להשיג הסדר אשר יפתור את סוגיית המשמורת כשטובת הילדים עומדת מעל לכל רצון אחר -  הליך אשר ימזער את הנזק שחווים הילדים בעת הגירושין. ברם, בהיעדר הסדר, תמשיך עו"ד רודניצקי לייצג את הלקוח/ה, במסירות וללא רתיעה, עד להשגת התוצאות הרצויות, בכל הערכאות הנדרשות.

 

  • הסכמי משמורת והסדרי ראיה
  • הסכמי הורות ואפוטרופסות
  • סיוע בהוכחת מסוגלות הורות למשמורת
  • משמורת מלאה, משמורת חלקית, משמורת משותפת, משמורת זמנית
  • טיפול משפטי באכיפת הזכויות המשפטיות להורה שאינו המשמורן הקבוע
  • ייצוג משפטי וליטיגציה מקצועית בבהמ"ש לענייני משפחה ובבית הדין הרבני
  • יעוץ וסיוע משפטי ואישי, תוך הפגנת אינטליגנציה רגשית גבוהה, מודעות והבנה למצב הרגשי ומזעור הנזק לילדים המצויים ממילא בסערת רגשות, כעס ובלבול.

 

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.