ירושות

 

 

חוק הירושה התשכ"ה-1965 הינו חוק המסדיר את כל ענייני הירושה, דהיינו את הצוואה שאדם יכול להותיר אחריו בפטירתו ואם אין צוואה בת תוקף, מיהם יורשי האדם עפ"י דין. בנוסף,  מסדיר החוק מי פסול לרשת אדם אחר, סוגי הצוואה, תוקף הצוואה, צוואות בלתי חוקיות, הגדרות בנושא צו ירושה, עזבונות, ניהול עזבון ועוד. סוגיות בנושאי ירושה וצוואה הינן תחום משפטי המאופיין ברגישות גבוהה מאוד. העיסוק בכל הקשור לפטירתו של אדם אהוב, תוך שמירה על כבודו האחרון הינו טעון ביותר ויכול לגרור למחלוקת ולסכסוך משפחתי, לדורות. גם חלוקת רכושו - מימוש רצונו, חלוקת עזבונו - בין אם במהלך חייו, במידה והוא מעוניין להשפיע על התהליך ולוודא שחלוקת הרכוש תיעשה כרצונו עוד בחייו, או בהורשה בצוואה לאחר מותו, ובין אם רכושו ועזבונו יחולק לאחר פטירתו כחוק, על פי חוק הירושה. אם המנוח/ה לא הותיר/ה אחריו/ה צוואה, המשפחה נאלצת להתמודד עם סוגיית חלוקת עיזבונו, כאשר לעיתים החלוקה מתרחשת באופן מכובד, מוסכם ומקובל על כולם. אולם לעיתים החלוקה מתאפיינת באווירה טעונה, תחושות קשות, אי הסכמות וסכסוכים משפחתיים – משכך, מומלץ להיעזר בשירותי עו"ד ירושות מומחה בתחומו אשר ידע באמצעות ניהול הליכי גישור ומו"מ להגיע לפשרות והסכמות ירושה המשקפות צרכים ורצונות, לשביעות רצון כולם.

 

ירושה ע"פ דין

במקרה בו המנוח/ה לא השאיר/ה צוואה אחריו/ה, יחולקו נכסיו בהתאם לקבוע בחוק:1. מי שהיה במות המוריש בן-זוגו2. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם (ע"פ סדר זה)3. במקרה ולא היו למוריש קרובים - יורש בן הזוג את הירושה כולה.4. במקרה ולמוריש היו ילדים- יורש בן הזוג את מיטלטליו של המנוח ואת מכוניתו. שאר העיזבון מתחלק: מחצית לבן הזוג והמחצית השנייה לילדים.5. אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים - שני שלישים יועברו לבן זוג וכן המיטלטלין והמכונית, והשליש הנותר לאחים או לצאצאים או להורי ההורים ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון.

חשוב להדגיש כי כדי להעביר זכויות במקרקעין על שם היורשים, ועל מנת לקבל כספים או זכויות אחרות שהיו רשומים או מופקדים על שם המוריש אצל צד שלישי (בנק, חברות ביטוח וכיו"ב) - חייבים היורשים ע"פ דין או ע"פ צוואה  לפעול על פי צו קיום צואה או צו ירושה.

 

צו ירושה

בכדי לממש ירושה ע"פ דין, יש לפנות לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני כדי שניתן יהיה לקבל צו ירושה שיאפשר לחלק את עזבונו של המנוח/ה בין יורשיו/ה. צו הירושה הינו צו משפטי בו רשומים היורשים החוקיים וחלקם בעיזבון.

 

צו קיום צוואה

כדי לממש את האמור בצוואה יש לפנות לרשם לענייני ירושה לקבלת צו קיום צוואה. כאשר יש התנגדויות עקב פגמים בצוואה, או מוצגת צוואה מאוחרת יותר, הנושא נדון בבית המשפט לענייני משפחה.  

 

המסמכים הדרושים לקבלת צו ירושה

  • טופס בקשת צו ירושה החתום בידי המבקש ומאומת בחתימת עו"ד נוטריון, שופט, או ראש הרשות המקומית.
  • שוברי תשלום אגרת צו ירושה משולמים וחתומים.
  • תעודת פטירה מקורית (או העתק נאמן למקור חתום בידי נוטריון)
  • אישור חתום ע"י כל יורשי המנוח המעיד על הסכמתם לבקשת צו ירושה

 

התנגדות לביצוע צו ירושה 

המחוקק מגדיר פרק זמן קצוב במהלכו ניתן להגיש התנגדות לביצוע צו ירושה, כשבחלוף זמן זה לא יהיה ניתן עוד להגיש התנגדות. משכך, במידה ומתעוררת מחלוקת או כל ספק בעניין הירושה – מומלץ ללא דיחוי להיעזר בשירותי עו"ד לענייני ירושות מומחה בתחומו אשר ידע לטפל נאמנה בתיק ולהביא ליישוב סכסוך הירושה לשביעות רצון הצדדים.

 

עו"ד ומגשרת רודניצקי לדיני ירושה

  • מגוון שירותי משפט בענייני ירושות וצוואות
  • טיפול בלקוחות מחו"ל הזקוקים להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה בישראל.
  • מימוש ירושות ע"פ דין· ניהול וייצוג בהליכי צו ירושה, בהתנגדות לביצוע צו ירושה
  • הגשת בקשות לרשם לענייני ירושה· טיפול בהתנגדויות לקיום צו ירושה וצו קיום צוואה
  • יישוב וגישור סכסוכי ירושה, ייעוץ משפטי מקצועי , ליטיגציה אזרחית והופעה מרשימה בכל בתי המשפט.

 

  •  

עו"ד חיה רודניצקי הינה מגשרת מוסמכת  המתמחה בתחום דיני משפחה על כל גווניו ובהם דיני צוואות, ירושות וניהול עיזבונות, ליווי וייצוג משפטי בכל ערכאות המשפט, גישור וליטיגציה מקצועית תוך דאגה למיצוי הזכויות המשפטיות, חשיבה יצירתית למציאת פתרונות, שקיפות ויושרה מעל לכל. עו"ד רודניצקי וצוות משרדה המסור מלווים כל לקוח לאורך כל שלבי תהליך הירושה והסוגיות הכרוכות בו, כאשר על נס הדגל במשרד חרוט קו מנחה והוא טובת הלקוח ושמירה על זכויותיו, בשיתוף ושקיפות מלאה, זמינות גבוהה ואמינות בלתי מתפשרת.

 

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.