אפוטרופסות

 

הגישה החדשה להגנה על זכויות האדם שאינו יכול לדאוג לענייניו , באה לידי ביטוי במדינת ישראל ברפורמה מקיפה בדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות . רפורמה זאת, משנה את אופיו של מוסד האפוטרופסות הקיים .  החוק החדש  מבטא קידמה משפטית וחברתית , לפי המודלים שנחקקו במדינות כמו ארה"ב , בריטניה, קנדה, שבדיה, אוסטרליה ועוד. מדינת ישראל מקדמת ערכים של כבוד האדם ורווחתו, גם בפרק האחרון של תקופת חייו, שבו אין הוא יכול לדאוג לענייניו, תוך כיבוד רצון האדם בכל מצב :"רצונו של אדם הוא כבודו".

 

האפוטרופסות , אשר נועדה במקורה לסייע לאנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם, ולהגן עליהם מפני ניצול ופגיעה של אחרים,או מפני פגיעה שלהם בעצמם, הפכה, לא אחת, לכלי המגביל את זכויותיו ואת חירותו של מי שמונה לו אפוטרופוס , לקבל החלטות בנוגע לגופו או לרכושו או לבצע פעולות בקשר להם.  הדבר אמור במיוחד לגבי מי שמונה לו אפוטרופוס , אשר אינו מסוגל לדאוג לכלל עינייניו, אך הוא עדיין בעל כושר שיפוט מלא או חלקי.

 

עקב העליה בתוחלת החיים, אוכלוסיית הגיל השלישי גדלה , ומדי שנה מתמנים אלפי אפוטרופסים חדשים , לאנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם . מעתה ניתן יהיה לשמור על אנשים אלה גם שלא באמצעות אפוטרופוס.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב- 1962 תוקן ב-2016 באמצעות  תוספת של שלושה כלים משפטיים חדשים :

 • יפוי כוח מתמשך - בא במקום או יחד עם מינוי אפוטרופוס
 • תומך בקבלת החלטות - מוסד חדש אשר בו מתמנה יועץ או שותף שיסייע  לאדם בקבלת החלטות.
 • הנחיות מקדימות

 

הכלים החדשים הללו נועדו למצבים שבהם יש לאדם הנזקק מעטפת משפחתית חברתית הדואגת לו, והוא מעוניין לקבוע, בעודו בעל כשירות , מי יהיה המוסמך לקבל החלטות בנוגע לעינייניו האישיים או לענייני רכושו, אם הוא לא יהיה מסוגל בעתיד להבין את מצבו ולדאוג לעינייניו.

המחוקק חידש כי עורכי דין המבקשים לעסוק בנושאים אלה חייבים לעבור הכשרה מתאימה המוכרת ע"י משרד המשפטים .   

 

 

 

 

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

ברוב המקרים מעורב בן משפחה דואג, שרוצה שיהיה מי שידאג לקרובו גם ברמה הפיזית, וגם ברמה המשפטית- פורמלית באמצעות בקשה למינוי אפוטרופוס.רצוי להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין לענייני משפחה, מוכר על ידי משרד המשפטים , וזאת משום שלא תמיד בית המשפט מסכים למנות אפוטרופוס, ולא תמיד את מי שמבקש להיות אפוטרופוס. זאת מאחר שמינוי אפוטרופוס, פירושו לשלול מאדם את זכותו לחירות משפטית, זכות שהיא זכות יסוד. ולעיתים יש גורמים בעלי אינטרס "לא טהור" מאחורי הבקשות.

 

מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין מומחה בדיני משפחה, מוכר ומוכשר ע"י על ידי משרד המשפטים, אשר ידע לטפל בתיק במקצועיות והקפדה על פרטי פרטים, לדאוג שבעת הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, יצורפו כל המסמכים בהתאם לנדרש, על מנת לחזק את הצורך במינוי אפוטרופוס ואף להתאים את שנדרש לאפוטרופוס שיתמנה.

יש מקרים בהם רשויות הרווחה פונים לבית המשפט למנות כאפוטרופוס גופים ציבוריים (כגון: הקרן לטיפול בחסויים), ואז בני המשפחה, הסבורים כי הם יכולים וכשירים לשמש האפוטרופוס, פונים לבית משפט בהתנגדות ובבקשה למינוי שלהם. גם במקרה זה, ובמיוחד במקרה זה, יש צורך בעו"ד מיומן/נת לצורך ייצוגם של בני המשפחה בהליכים אלה.          

 

סוגי אפוטרופסות

אפוטרופסות רכוש: החלטות בתחום הרכוש והכסף, במקום האדם שאינו כשיר או צלול דיו בכדי לקבל החלטות. האפוטרופוס מטפל ברכוש בשמו ובמקומו של האדם לטובת האדם. על האפוטרופוס מוטלת החובה לדווח לאפוטרופוס הכללי ולנהל רישום מסודר על הוצאותיו והכנסותיו של האדם.

אפוטרופסות גוף (לרוב כוללת גם אפוטרופסות רכוש): על קטינים, על בעלי צרכים מיוחדים ועל קשישים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם עצמאית. אפוטרופוס לגוף מייצג את האדם בהליכים רפואיים, לרבות חתימה בשמו על הסכמה לניתוחים.

אפוטרופוס כללי: הן על גוף והן על רכוש.

 

בקשה למינוי אפוטרופוס

יש להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לבית משפט לענייני משפחה, לצרף תיעוד רפואי על כך שאותו אדם אינו יכול לדאוג לענייניו, ולכלול נימוקים מפורטים, אישורים ואסמכתאות, כמו גם תצהיר מאומת על ידי עורך דין, בהתאם לדרישת המחוקק.

הצורך באפוטרופסות ובפנייה לבית המשפט לענייני משפחה במסגרת בקשת מינוי אפוטרופוס מתעוררים כאשר אדם אינו יכול, באופן קבוע או באופן זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם.

 

משכך, יש למנות לאותו אדם,  אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו. במסגרת הליך אפוטרופסות נקבע היקף תפקידו של האפוטרופוס בקשר לענייניו הגופניים ולשמירת נכסיו וכספיו של האדם. כל זאת, בכפוף להחלטת בית המשפט, המוסמך להקטין או להגדיל את סמכות האפוטרופוס. לאחר שבית המשפט אישר את בקשת האפוטרופסות, נתון האפוטרופוס לפיקוח של האפוטרופוס הכללי, הדואג לכך שהאפוטרופוס הממונה ימלא את תפקידו כנדרש וכראוי וידאג לזכויותיו, לרכושו ולגופו של האדם.

 

עו"ד חיה רודינצקי לדיני אפוטרופסות

 

 • ייעוץ משפטי בעריכת טופס יפויי כוח מתמשך
 • יעוץ משפטי במינוי תומך בקבלת החלטות
 • יעוץ משפטי בהנחיות מקדימות
 • מינוי אפוטרופוס לגוף
 • מינוי אפוטרופוס לרכוש· מינוי אפוטרופוס לקטין יתום
 • מינוי אפוטרופוס לקשיש· מינוי אפוטרופוס לפסול דין
 • ליווי האפוטרופוס במהלך תפקידו.
 • ייצוג קרובי משפחה בהתנגדות למינוי אפוטרופוס "זר" על האדם
 • ייצוג בני משפחה החלוקים ביניהם מי הוא הראוי להיות אפוטרופוס ומי אינו ראוי לשמש בתפקיד זה.

 

עו"ד חיה רודניצקי  בעלת הכשרה מוכרת על ידי משרד המשפטים , בעלת ניסיון בניהול תיקי אפוטרופסות וליוותה את לקוחותיה במסירות ובאחריות רבה, תוך דאגה להבטחת זכויותיהם . המשרד דוגל במתן שירות משפטי אישי ומקצועי לכלל לקוחותיו ודואג להתעדכן באופן שוטף בחקיקה ובפסיקה רלוונטיים בכל הקשור לתחומי התמחותו. כל זאת לצד אמפטיה ורגישות גבוהה, יחס הקשוב לכל לקוח והבנה מעמיקה למורכבות כל תיק ותיק. 

 

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.